Dịch vụ

Cung cấp thiết bị tự động hóa

Cung cấp thiết bị tự động hóa

Thiết bị điều khiển: PLC, Relay, Mottor, driver… Thiết bị khí nén: Air CyInder, tube, electro valve... Thiết bị cơ khí tiêu chuẩn:  robot, roller, pulley... …

Giải pháp tự động hóa

Giải pháp tự động hóa

Tư vấn giải pháp tự động hóa: dây truyền sản xuất, hệ thống quản lí sản suất. Thiết kế, chế tạo máy tự động hóa. Sửa lỗi, nâng cấp chương trình điều khiển cho phù hợp với điều kiện sx( PLC, PC program) Sửa chữa, thay thế thiết bị điều khiển. …