Vacuum Equipment

[PISCO] Vacuum Generator VK SERIES- Bộ tạo chân không VK

[PISCO] Vacuum Generator VK SERIES- Bộ tạo chân không VK

  [PISCO] Bộ tạo chân không phức hợp- Vacuum Generator VK series Bộ tạo chân không VKA: VKAH10W/ VKAH07W/ VKAH05W/ VKAH12W Bộ tạo chân không manifold type:  VKMH10W ( tối đa 10 station) Ưu điểm của bộ tạo chân không dòng VK series-PISCO ●Easy maintenance by a lock-on manual …