Giải pháp tự động hóa

  • Tư vấn giải pháp tự động hóa: dây truyền sản xuất, hệ thống quản lí sản suất.
  • Thiết kế, chế tạo máy tự động hóa.
  • Sửa lỗi, nâng cấp chương trình điều khiển cho phù hợp với điều kiện sx( PLC, PC program)
  • Sửa chữa, thay thế thiết bị điều khiển.
Bài viết trước đó Thiết kế gia công cơ khí