Cung cấp thiết bị tự động hóa

  • Thiết bị điều khiển: PLC, Relay, Mottor, driver…
  • Thiết bị khí nén: Air CyInder, tube, electro valve…
  • Thiết bị cơ khí tiêu chuẩn:  robot, roller, pulley…

Tags: ,

Bài viết trước đó Máy Pick & Place
Bài viết sau đó Thiết kế gia công cơ khí