ETH Series

ETH 13

ETH 13

Độ chính xác lặp lại vị trí: ± 0,005 (mm) Đầu vít: 5/10/20/32(mm) Tốc độ tối đa: 250/500/1000/1600(mm/s) Trọng lượng vận chuyển tối đa khi sử dụng theo chiều ngang: 70/47/24/13 (kg) Trọng lượng vận chuyển tối đa khi sử dụng theo chiều dọc: 17/12/6/-(kg) Lực đẩy cố định: …