Tube Fitting Standard

Tube Fitting Standard- PISCO Nối ống khí tiêu chuẩn

  • Fitting Pisco được thiết kế tiêu chuẩn với nhiều kích hình dáng, cấu trúc, kích thước khác nhau
  • Có model được thiết kế riêng cho môi trường phòng sạch, chịu hóa chất, nhiệt độ cao

Các mã tiêu chuẩn Fitting thẳng có lỗ Hex bên trong: POC4-, POC5-

INNER HEX. STARAIGHT
PISCO
Size
øD R
ø4 M5 POC4-M5MW
M6 POC4-M6MW
01 POC4-01MW
02 POC4-02MW
ø6 M5 POC6-M5MW
M6 POC6-M6MW
01 POC6-01MW
02 POC6-02MW
03 POC6-03MW
ø8 01 POC8-01W
02 POC8-02W
03 POC8-03W
ø10 01 POC10-01W
02 POC10-02W
03 POC10-03W
04 POC10-04W
ø12 02 POC12-02W
03 POC12-03W
04 POC12-04W
ø16 03 POC16-03W
04 POC16-04W

Catalog : fittings

 

 

 

 

 

 

Bài viết trước đó Solenoid Valve SVR
Bài viết sau đó R88D-1SN15H-ECT