FX5U-64MT/ES

FX5U-64MT/ES

Nguồn cấp:100 to 240 V AC Tấn số:50/60 Hz Thông số đầu vào:32 points- 24V DC, chân X0 đến X7 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:32 point-Relay Kích thước (WxHxD):220x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 points) Max. 512 …

FX5U-64MR/ES

FX5U-64MR/ES

Nguồn cấp:100 to 240 V AC Tấn số:50/60 Hz Thông số đầu vào:32 points- 24V DC, chân X0 đến X7 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:32 points- Transistor/sink output Kích thước (WxHxD):220x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 …

FX5U-32MT/ESS

FX5U-32MT/ESS

Nguồn cấp:100 to 240 V AC Tấn số:50/60 Hz Thông số đầu vào:16 points-24V DC  , chân X0 đến X5 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:16 points-Transistor/source output Kích thước (WxHxD):150x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: …

FX5U-32MT/ES

FX5U-32MT/ES

Nguồn cấp:100 to 240 V AC Tấn số:50/60 Hz Thông số đầu vào:16 points-24V DC  , chân X0 đến X5 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:16 points- Transistor/sink output Kích thước (WxHxD):150x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 …

FX5U-32MR/ES

FX5U-32MR/ES

Nguồn cấp:100 to 240 V AC Tấn số:50/60 Hz Thông số đầu vào:16 points-24V DC  , chân X0 đến X5 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:16 point-Relay Kích thước (WxHxD):150x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 points) Max. 512 …

Ứng dụng Robot công nghiệp

Ứng dụng Robot công nghiệp

Cấu trúc: Robot 4 trục, robot 6 trục Thông số kỹ thuật : Theo yêu cầu của khách hàng . Ứng dụng: Với khả năng điều khiển linh hoạt cùng với việc tích hợp các công cụ xử lí ảnh cho phép robot có khả năng thực hiện nhiều thao tác với độ khó và độ chính xác cao như lắp ráp, hàn, …