Mitsubishi

Driver Mitsubishi
MR-J4-700A

MR-J4-700A

MR-J4-A serri là các bộ khuếch đại servo tương thích với giao diện đa năng. Có thể điều khiển vị trí thông qua lệnh phát xung và điều khiển tốc độ / mô-men xoắn thông qua lệnh điện áp tương tự. Hỗ trợ tần số xung lệnh tối đa 4 Mpulse / s.   MR-J4-700A Chủng loại Nguồn …

MR-J4-500A

MR-J4-500A

MR-J4-A serri là các bộ khuếch đại servo tương thích với giao diện đa năng. Có thể điều khiển vị trí thông qua lệnh phát xung và điều khiển tốc độ / mô-men xoắn thông qua lệnh điện áp tương tự. Hỗ trợ tần số xung lệnh tối đa 4 Mpulse / s.   MR-J4-500A Chủng loại Servo …

MR-J4-350A

MR-J4-350A

MR-J4-A serri là các bộ khuếch đại servo tương thích với giao diện đa năng. Có thể điều khiển vị trí thông qua lệnh phát xung và điều khiển tốc độ / mô-men xoắn thông qua lệnh điện áp tương tự. Hỗ trợ tần số xung lệnh tối đa 4 Mpulse / s.   MR-J4-350A Chủng loại Servo …

MR-J4-200A

MR-J4-200A

MR-J4-A serri là các bộ khuếch đại servo tương thích với giao diện đa năng. Có thể điều khiển vị trí thông qua lệnh phát xung và điều khiển tốc độ / mô-men xoắn thông qua lệnh điện áp tương tự. Hỗ trợ tần số xung lệnh tối đa 4 Mpulse / s.   MR-J4-200A Chủng loại Servo …

MR-J4-100A

MR-J4-100A

MR-J4-A serri là các bộ khuếch đại servo tương thích với giao diện đa năng. Có thể điều khiển vị trí thông qua lệnh phát xung và điều khiển tốc độ / mô-men xoắn thông qua lệnh điện áp tương tự. Hỗ trợ tần số xung lệnh tối đa 4 Mpulse / s.   MR-J4-100A Chủng loại Servo …

MR-J4-70A

MR-J4-70A

MR-J4-A serri là các bộ khuếch đại servo tương thích với giao diện đa năng. Có thể điều khiển vị trí thông qua lệnh phát xung và điều khiển tốc độ / mô-men xoắn thông qua lệnh điện áp tương tự. Hỗ trợ tần số xung lệnh tối đa 4 Mpulse / s.   MR-J4-70A Chủng loại Servo …

MR-J4-60A

MR-J4-60A

MR-J4-A serri là các bộ khuếch đại servo tương thích với giao diện đa năng. Có thể điều khiển vị trí thông qua lệnh phát xung và điều khiển tốc độ / mô-men xoắn thông qua lệnh điện áp tương tự. Hỗ trợ tần số xung lệnh tối đa 4 Mpulse / s.   MR-J4-60A Chủng loại Servo …

MR-J4-40A

MR-J4-40A

MR-J4-A serri là các bộ khuếch đại servo tương thích với giao diện đa năng. Có thể điều khiển vị trí thông qua lệnh phát xung và điều khiển tốc độ / mô-men xoắn thông qua lệnh điện áp tương tự. Hỗ trợ tần số xung lệnh tối đa 4 Mpulse / s   MR-J4-40A Chủng loại Servo …

MR-J4-20A

MR-J4-20A

MR-J4-A serri là các bộ khuếch đại servo tương thích với giao diện đa năng. Có thể điều khiển vị trí thông qua lệnh phát xung và điều khiển tốc độ / mô-men xoắn thông qua lệnh điện áp tương tự. Hỗ trợ tần số xung lệnh tối đa 4 Mpulse / s.   MR-J4-20A Chủng loại Servo …

MR-J4-10A

MR-J4-10A

MR-J4-A serri là các bộ khuếch đại servo tương thích với giao diện đa năng. Có thể điều khiển vị trí thông qua lệnh phát xung và điều khiển tốc độ / mô-men xoắn thông qua lệnh điện áp tương tự. Hỗ trợ tần số xung lệnh tối đa 4 Mpulse / s.   MR-J4-10A Chủng loại Servo …

PLC Mitsubishi
FX5U-80MR/DS

FX5U-80MR/DS

Nguồn cấp:24 V DC Thông số đầu vào: 40 points-24V DC  , chân X0 đến X7 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:40-Relay output Kích thước (WxHxD):285x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 points) Max. 512 pts including CC-Link, …

FX5U-64MT/DSS

FX5U-64MT/DSS

Nguồn cấp:24 V DC Thông số đầu vào: 32 points-24V DC  , chân X0 đến X7 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:32 -Transistor/souce output Kích thước (WxHxD):220x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 points) Max. 512 pts including …

FX5U-64MT/DS

FX5U-64MT/DS

Nguồn cấp:24 V DC Thông số đầu vào: 32 points-24V DC  , chân X0 đến X7 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:32 -Transistor/sink output Kích thước (WxHxD):220x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 points) Max. 512 pts including …

FX5U-64MR/DS

FX5U-64MR/DS

Nguồn cấp:24 V DC Thông số đầu vào: 32 points-24V DC  , chân X0 đến X7 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:32 point- Relay Kích thước (WxHxD):220x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 points) Max. 512 pts including CC-Link, …

FX5U-32MT/DS

FX5U-32MT/DS

Nguồn cấp:24 V DC Thông số đầu vào: 16 points-24V DC  , chân X0 đến X5 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:16 point-Transistor/sink output Kích thước (WxHxD):150x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 points) Max. 512 pts …

FX5U-32MR/DS

FX5U-32MR/DS

Nguồn cấp:24 V DC Thông số đầu vào: 16 points-24V DC  , chân X0 đến X5 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:16 point-Relay Kích thước (WxHxD):150x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 points) Max. 512 pts including CC-Link, …

FX5U-80MT/ESS

FX5U-80MT/ESS

Nguồn cấp:100 to 240 V AC Tấn số:50/60 Hz Thông số đầu vào: 40 points-24V DC, chân X0 đến X7 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra40 points-Transistor/source output Kích thước (WxHxD):285x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 …

FX5U-80MT/ES

FX5U-80MT/ES

Nguồn cấp:100 to 240 V AC Tấn số:50/60 Hz Thông số đầu vào: 40 points-24V DC, chân X0 đến X7 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:40 points- Transistor/sink output Kích thước (WxHxD):285x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 …

FX5U-80MR/ES

FX5U-80MR/ES

Nguồn cấp:100 to 240 V AC Tấn số:50/60 Hz Thông số đầu vào: 40 points-24V DC, chân X0 đến X7 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:40 point-Relay Kích thước (WxHxD):285x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 points) Max. 512 …

FX5U-64MT/ESS

FX5U-64MT/ESS

Nguồn cấp:100 to 240 V AC Tấn số:50/60 Hz Thông số đầu vào:32 points- 24V DC, chân X0 đến X7 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:32 points-Transistor/source output Kích thước (WxHxD):220x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 …

Servo Mitsubishi
HG-KR73B

HG-KR73B

HG-KR là dòng động cơ servo do Mitsubishi phát triển ra đời để thay thế HF-KP, với ưu điểm nổi bật độ chính xác cao, tốc độ vòng quay lớn( 3000rpm, max 6000rpm )kích thước nhỏ, phù hợp với các máy tự động hóa có kích thước vừa phải, tải trọng thấp, yêu cầu tốc độ cao trong môi trường điện tử, y tế, …

HG-KR43B

HG-KR43B

HG-KR là dòng động cơ servo do Mitsubishi phát triển ra đời để thay thế HF-KP, với ưu điểm nổi bật độ chính xác cao, tốc độ vòng quay lớn( 3000rpm, max 6000rpm )kích thước nhỏ, phù hợp với các máy tự động hóa có kích thước vừa phải, tải trọng thấp, yêu cầu tốc độ cao trong môi trường điện tử, y tế, …

HG-KR23B

HG-KR23B

HG-KR là dòng động cơ servo do Mitsubishi phát triển ra đời để thay thế HF-KP, với ưu điểm nổi bật độ chính xác cao, tốc độ vòng quay lớn( 3000rpm, max 6000rpm )kích thước nhỏ, phù hợp với các máy tự động hóa có kích thước vừa phải, tải trọng thấp, yêu cầu tốc độ cao trong môi trường điện tử, y tế, …

HG-KR13B

HG-KR13B

HG-KR là dòng động cơ servo do Mitsubishi phát triển ra đời để thay thế HF-KP, với ưu điểm nổi bật độ chính xác cao, tốc độ vòng quay lớn( 3000rpm, max 6000rpm )kích thước nhỏ, phù hợp với các máy tự động hóa có kích thước vừa phải, tải trọng thấp, yêu cầu tốc độ cao trong môi trường điện tử, y tế, …

HG-KR73

HG-KR73

HG-KR là dòng động cơ servo do Mitsubishi phát triển ra đời để thay thế HF-KP, với ưu điểm nổi bật độ chính xác cao, tốc độ vòng quay lớn( 3000rpm, max 6000rpm )kích thước nhỏ, phù hợp với các máy tự động hóa có kích thước vừa phải, tải trọng thấp, yêu cầu tốc độ cao trong môi trường điện tử, y tế, …

HG-KR43

HG-KR43

HG-KR là dòng động cơ servo do Mitsubishi phát triển ra đời để thay thế HF-KP, với ưu điểm nổi bật độ chính xác cao, tốc độ vòng quay lớn( 3000rpm, max 6000rpm )kích thước nhỏ, phù hợp với các máy tự động hóa có kích thước vừa phải, tải trọng thấp, yêu cầu tốc độ cao trong môi trường điện tử, y tế, …

HG-KR23

HG-KR23

HG-KR là dòng động cơ servo do Mitsubishi phát triển ra đời để thay thế HF-KP, với ưu điểm nổi bật độ chính xác cao, tốc độ vòng quay lớn( 3000rpm, max 6000rpm )kích thước nhỏ, phù hợp với các máy tự động hóa có kích thước vừa phải, tải trọng thấp, yêu cầu tốc độ cao trong môi trường điện tử, y tế, …

HG-KR13

HG-KR13

HG-KR là dòng động cơ servo do Mitsubishi phát triển ra đời để thay thế HF-KP, với ưu điểm nổi bật độ chính xác cao, tốc độ vòng quay lớn( 3000rpm, max 6000rpm )kích thước nhỏ, phù hợp với các máy tự động hóa có kích thước vừa phải, tải trọng thấp, yêu cầu tốc độ cao trong môi trường điện tử, y tế, …

FX5U-32MT/DSS

FX5U-32MT/DSS

Nguồn cấp:24 V DC Thông số đầu vào: 16 points-24V DC  , chân X0 đến X5 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:16 point-Transistor/source output Kích thước (WxHxD):150x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 points) Max. 512 pts …