PLC Mitsubishi

FX5U-80MR/DS

FX5U-80MR/DS

Nguồn cấp:24 V DC Thông số đầu vào: 40 points-24V DC  , chân X0 đến X7 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:40-Relay output Kích thước (WxHxD):285x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 points) Max. 512 pts including CC-Link, …

FX5U-64MT/DSS

FX5U-64MT/DSS

Nguồn cấp:24 V DC Thông số đầu vào: 32 points-24V DC  , chân X0 đến X7 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:32 -Transistor/souce output Kích thước (WxHxD):220x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 points) Max. 512 pts including …

FX5U-64MT/DS

FX5U-64MT/DS

Nguồn cấp:24 V DC Thông số đầu vào: 32 points-24V DC  , chân X0 đến X7 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:32 -Transistor/sink output Kích thước (WxHxD):220x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 points) Max. 512 pts including …

FX5U-64MR/DS

FX5U-64MR/DS

Nguồn cấp:24 V DC Thông số đầu vào: 32 points-24V DC  , chân X0 đến X7 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:32 point- Relay Kích thước (WxHxD):220x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 points) Max. 512 pts including CC-Link, …

FX5U-32MT/DS

FX5U-32MT/DS

Nguồn cấp:24 V DC Thông số đầu vào: 16 points-24V DC  , chân X0 đến X5 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:16 point-Transistor/sink output Kích thước (WxHxD):150x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 points) Max. 512 pts …

FX5U-32MR/DS

FX5U-32MR/DS

Nguồn cấp:24 V DC Thông số đầu vào: 16 points-24V DC  , chân X0 đến X5 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:16 point-Relay Kích thước (WxHxD):150x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 points) Max. 512 pts including CC-Link, …

FX5U-80MT/ESS

FX5U-80MT/ESS

Nguồn cấp:100 to 240 V AC Tấn số:50/60 Hz Thông số đầu vào: 40 points-24V DC, chân X0 đến X7 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra40 points-Transistor/source output Kích thước (WxHxD):285x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 …

FX5U-80MT/ES

FX5U-80MT/ES

Nguồn cấp:100 to 240 V AC Tấn số:50/60 Hz Thông số đầu vào: 40 points-24V DC, chân X0 đến X7 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:40 points- Transistor/sink output Kích thước (WxHxD):285x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 …

FX5U-80MR/ES

FX5U-80MR/ES

Nguồn cấp:100 to 240 V AC Tấn số:50/60 Hz Thông số đầu vào: 40 points-24V DC, chân X0 đến X7 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:40 point-Relay Kích thước (WxHxD):285x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 points) Max. 512 …

FX5U-64MT/ESS

FX5U-64MT/ESS

Nguồn cấp:100 to 240 V AC Tấn số:50/60 Hz Thông số đầu vào:32 points- 24V DC, chân X0 đến X7 có thể setting dải tần số từ 50 đến 200 kHz Pulse Thông số đầu ra:32 points-Transistor/source output Kích thước (WxHxD):220x83x90 Số lượng IO tối đa 32 to 256 points (CPU module: 32/64/80 …