GTY Series

GTY 5

GTY 5

Độ chính xác lặp lại vị trí: ± 0,01 (mm) Đầu vít: 2/5/10/20(mm) Tốc độ tối đa: 100/250/500/1000(mm/s) Trọng lượng vận chuyển tối đa khi sử dụng theo chiều ngang: 30/30/15/10 (kg) Trọng lượng vận chuyển tối đa khi sử dụng theo chiều dọc: 10/10/5/2,5 (kg) Lực đẩy cố định: 854/341/170/85(N) Hành …