GTY 5

Độ chính xác lặp lại vị trí: ± 0,01 (mm)
Đầu vít: 2/5/10/20(mm)
Tốc độ tối đa: 100/250/500/1000(mm/s)
Trọng lượng vận chuyển tối đa khi sử dụng theo chiều ngang: 30/30/15/10 (kg)
Trọng lượng vận chuyển tối đa khi sử dụng theo chiều dọc: 10/10/5/2,5 (kg)
Lực đẩy cố định: 854/341/170/85(N)
Hành trình tiêu chuẩn: 50-600 / 50(mm)

PDF file : TOYO-GTY Series

Bài viết trước đó GTH 8
Bài viết sau đó ETH 13