GTH3

Độ chính xác lặp lại vị trí: ± 0,005
Đầu vít: 2/8 (mm)
Tốc độ tối đa: 3000/3600 (vòng/phút)
Tốc độ tối đa: 100/480 (mm/s)
Trọng lượng vận chuyển tối đa khi sử dụng theo chiều ngang: 13/10 (kg)
Trọng lượng vận chuyển tối đa Sử dụng theo chiều dọc: 5/2 (kg)
Lực đẩy cố định: 352/88 (N)
Hành trình tiêu chuẩn: 50-500 mm/50 bước
Gia tốc tối đa: 0,3/0,3 (G)
Định mức tải trọng động cơ bản của vít bi: 1811/862 (N)
Định mức tải trọng tĩnh cơ bản của vít bi: 2774/1099 (N)
Tải ngang động trượt tuyến tính: 3144 (N)
Tải trọng ngang tĩnh trượt tuyến tính: 6707 (N)
Xếp hạng tải trọng động cơ bản của ổ trục cố định: 2819 (N)
Tải trọng tĩnh cho phép chịu lực bên cố định: 1342 (N)

Tham khảo :

  • GTH8-L20-800-BC-M20-C4 
  • GTH4-L6-100-BR-M10-C4
  • GTH4-L6-150-BR-M10-C4
  • GTH4-L6-150-BL-M10-C4
  • GTH5-L5-250-BC-M10-C4
  • GTH5-L10-350-BC-M10-C4
  • GTH5-L5-250-BR-M10-C4

PDF file : TOYO-GTH Series