GTH 8

Độ chính xác lặp lại vị trí: ± 0,005 (mm)
Đầu vít: 5/10/20(mm)
Tốc độ tối đa: 250/500/1000(mm/s)
Trọng lượng vận chuyển tối đa khi sử dụng theo chiều ngang: 50/30/18 (kg)
Trọng lượng vận chuyển tối đa khi sử dụng theo chiều dọc: 15/8/3 (kg)
Lực đẩy cố định: 1388/694/347(N)
Hành trình tiêu chuẩn: 50-800 / 50(mm)

Tham khảo :

  • GTH8-L20-800-BC-M20-C4 
  • GTH4-L6-100-BR-M10-C4
  • GTH4-L6-150-BR-M10-C4
  • GTH4-L6-150-BL-M10-C4
  • GTH5-L5-250-BC-M10-C4
  • GTH5-L10-350-BC-M10-C4
  • GTH5-L5-250-BR-M10-C4

PDF file  : TOYO-GTH Series

 

 

Bài viết sau đó GTY 5